Шпаргалки » Історія України

Проаналізуйте які соціально-політичні сили привели до влади УкраїнськуЦентральну Раду, гетьмана П.Скоропадського та Директорію УНР. В чомупричини катастрофічного звуження їх соціальної бази та падіння їх влади? Вчому причини стрімкого просування більшовицьких загонів під час збройнихконфліктів між Радянською Росією та УНР? Дайте характеристику соціальної модернізації України в складі Російської та Австрійської імперій в кінці XVIII - XIX ст

"Варварські королівства" на території Західної Римської імперії.Виникнення ісламу. Мусульманські завоювання в Європі. Утворення держав хрестоносців на Сході. Духовно-лицарські ордени