Шпаргалки » Фінанси

Фінансовий контролінг: сутність, основні завдання та функції. Перевага та особливості короткострокових і довгострокових фінансових вкладень. Використання перетворення як форми реорганізації підприємств

Внутрішньофірмове фінансове прогнозування та планування.Процес оголошення підприємства банкрутом. Форми та види безготівкових розрахунків