Шпаргалки » Економічна теорія

Внутрішнє середовище організації. Його характеристика. Контроль якості сировини, матеріалів, товарів та послуг. Характеристика маркетингової політики на фазі впровадження товару на ринок

Охарактеризувати переваги та недоліки економіки перехідного періоду. Впровадження інновації як стимул розвитку виробництв.Підприємництво та його зміст. Основні види підприємницької діяльності. Якими рисами потрібно володіти для ефективного підприємництва. Розкрити зміст міжнародних економічних відносин України

З якими державами межує Україна і які має з ними економічні відносини. Охарактеризувати переваги та недоліки економіки перехідного періоду. Які основні психологічні типи людей ви знаєте. Як це потрібно враховувати в їх трудовій діяльності. Підприємництво та його зміст. Основні види підприємницької діяльності. Якими рисами потрібно володіти для ефективного підприємництва

Грошові надходження від інвестиційної, фінансової та іншої звичайної діяльності підприємств. Форми безготівкових розрахунків і платіжні документи.Грошовий оборот і система розрахунків на підприємстві

Суспільне виробництво: ознаки, форми, еволюція.Банк – установа, що акумулює грошові кошти і заощадження та здійснює кредитно-розрахункові та інші операції. Банки виникають на основі товарно-грошових відносин, і тому існують при різних суспільно-економічних формаціях