Реферати » Українська мова

Роки незалежності виявились для української мови і культури жорстокою перевіркою на життєздатність. Помаранчева революція стала апофеозом цього процесу, вона, власне, засвідчила, що український етнос уже давно сформовано; нарешті з’явилася та критична маса, з якої може викристалізуватись українська культура, але вже не на уламках пострадянського архіпелагу із залишками старого радянського мислення, а з якісно новим усвідомленням себе у світі

Українська мова – національне надбання українського суспільства, вона повинна охоронятися та підтримуватися державою. Статус і становлення української літературної мови і сучасний етап розвитку. Літературна мова становить культурне надбання нації, виступає важливим чинником єдності національного мовного простору