Реферати » Літературa

Проблема героя времени в русской литературе. Типы лишних людей в романах Пушкина и Лермонтова. Духовная драма русского европейца Евгения Онегина Печорин - герой своего времени. Cходство и различие образов Онегина и Печорина. "Евгений Онегин" и "Герой нашего времени" - лучшие художественные документы своей эпохи.

Понад п'ять тисяч праць у різних галузях літератури й науки належать перу видатного діяча. Випущені у світ п'ятдесят томів — лише третина створеного (за радянських часів кількість томів будь-кого не мала перевищувати доробку "вождя світового пролетаріату")

Ернест Міллер Хемінгуей народився 21 липня 1899 р. в містечку Оук-Парк на середньому Заході США. Він був другим із шести дітей лікаря Кларенса Едмунда Хемінгуея та його дружини Грейс Ернестіні Холл

В основу написання роману - притчі “Чума” Альбера Камю покладена хроніка “чумного року” в Орані

Творчество Набокова принято делить на два периода – русскоязычный (до 1940 года) и англоязычный. Набоков восторгает литературных гурманов, эстетов, но по-прежнему если не возмущает, то вызывает приплывы морализаторского поучительства со стороны тех, кто пытается его оценивать по гамбургскому счету

Селянський син із Стопчатова на Івано-Франківщині, лауреат Державної премії УРСР ім. Т.Г.Шевченка, голова Товариства української мови імені Тараса Шевченка, Дмитро Павличко сьогодні репрезентує українську культуру на світовому рівні, уособлюючи духовність свого народу, утверджуючи красу української мови і поетичним, і ораторським мистецтвом

„Втрачене покоління”, що нерідко сполучало в собі обмеженість розчарування з безмежністю моральної настійливості ,- досить типове породження тієї історичної доби. І – як часто буває з перехідними явищами – „втраченому поколінню” (навіть у найкращих його художніх зразках) властива певна двоїстість , суперечливість світовідчуття

Початок творчої діяльності Булгакова. Починаючий літератор і прославлений драматург. Актуальність роману Булгакова в наші дні

Ернест Міллер Хемінгуей народився 21 липня 1899 року в Оук-Пярну, містечку біля Чікаго, в родині лікаря-місіонера. Життєвий та творчий шлях Е.Хемінгуея

Дитинство і юність Михайла пройшли у Києві, з яким пов'язане становлення митця. Він захоплювався класичною літературою й архітектурою, музикою і драматургією

Біографія В.Набокова. Твори В.Набокова російською та англійською мовамита їх критика. Набоков як літературознавець

Родившийся в самом конце прошлого века, 10(22) апреля 1899 года, в Петербурге и скончавшийся 2 июля 1977 года в Монтрё, в Швейцарии, Владимир Владимирович Набоков и по сию пору остается феноменом, неразгаданной загадкой, своего рода таинственным, в обманчиво-миражном мерцании светилом, возможно, даже и неким мнимым солнцем на литературном небосклоне нашего столетия

Проблема героя времени в русской литературе. "Евгений Онегин" и "Герой нашего времени" - лучшие художественные документы своей эпохи

Художньо- філософська концепція повісті А.Платонова „Котлован”.  Вощев як внутрішня лірична сила повісті „Котлован”

Біографія Е.М.Ремарка та формування в творчості антивоєнних настроїв. Відносини до війни, смерті, ворогів у світогляді Е.М.Ремарка та його героїв

Осенью 1926 года, после выхода первого романа “И восходит солнце” (“Фиеста”), 27-летний Хемингуэй сразу стал знаменитостью

Композиция и сюжет «Божественной комедии». Мировоззрение поэта в поэме. Анализ поэтики в Божественной комедии. «Божественная комедия» — величавый итог всего поэтического пути Данте

Народний характер творчості Шекспіра. Біографія письменника. Походження жанру сонету, його розвиток у європейській літературі. Формування англійського сонету. Суспільна, філософська та естетична проблематика сонетів.

Життєвий шлях і витоки світогляду блаженного Августина. Постать Августина Аврелія в культурології та філософії. Проблема зла, - як поштовх до філософування Августина Аврелія. Характеристика філософських поглядів Августина Аврелія у його працях

Загальна характеристика бібліотечної системи України. Основні функції бібліотеки. Шляхи вдосконалення роботи бібліотек щодо інформатизації суспільства

Друковані засоби комунікації посилюють просторові візуальні аспекти сприйняття. Це суттєво відрізняється від цілісного міфологічного сприйняття у попередню культурну епоху “племінної людини”.

Книжковий пам’ятник. Рідкісні і цінні книги

Проповіді пророка Мохамеда та їх записи. Історія писаного Корану. Структура корінного тексту. Особливості літературного стилю Корану. Значення Корану для мусульманського суспільства

Суспільні функції художньої літератури як мистецтва. Погляди науковців щодо функцій художньої літератури

Л. М. Толстой в процесі створення роману „Анна Кареніна”.Проблема сім’ї і шлюбу: авторська думка і її відбиття в творі.„Родинні гнізда” в контексті роману „Анна Кареніна”.Протиставлення життя дворянської і селянської родин

Етапи підготовки і проведення публічного виступу.Композиція тексту.Техніка мовлення.Види мовлення

Людина та її доля в творчості Ганни Ахматової.Ганна Ахматова: доля і поезія.Тема людини та її долі у творчості поетів.Проблема людини в філософії

Письменники та діячі Розстріляного Відродження.Розстріляне Відродження у контексті епохи.Раніше на уроках української літератури не вивчали життя і творчість письменників, які підіймали у своїй творчості ідею національного визволення України

Література епохи Відродження. Література України першої половини 19 століття. Провідне місце у становленні нової української літератури належить творчості І.П.Котляревського

Класифікація бібліографії за ознакою її суспільного призначення: другій підхід.Класифікація бібліографії за ознакою її суспільного призначення: перший підхід.Дискусійність проблеми класифікації бібліографії

Фольклор періоду Запорізької Січі. Література періоду Запорізької Січі

Поеми “Махабхарата”, “Рамаяна”.Видатні письменники країни Калідаса, Шудрака.На ниві релігійних пошуків світ побачили літературні обробки релігійних зібрань, так звані пурани

Творчість І.Котляревського та нова парадигма української літературної мови. "Енеїда" І.Котляревського та її значення в літературі.Життєвий шлях І.Котляревського

Загальна методика створення бібліографічних описів електронних документів.Спеціальна методика складання бібліографічних описів електронних документів.Проблема термінів при складанні бібліографічного опису електронних документів

«Енеїда» І.Котляревського та її значення в літературі.Творчість І.Котляревського та нова парадигма української літературної мови.Життєвий шлях І.Котляревського