Курсові » Туризм

Географія міжнародного туризму. Місце міжнародного туризму в сучасній в системі світового господарства. Просторова структура міжнародного туризму. Динаміка розвитку міжнародного туризму у світі. Територіальні особливості міжнародного туризму. Географія основних туристських потоків у світі. Види сучасного туризму.

Загальні положення індустрії надання готельних послуг. Класифікація готелів. Рівень комфорту. Готельне господарство як об’єкт управління. Функціональне призначення готельного підприємства. Основні служби готелю. Служба бронювання. Служба обслуговування. Служба прийому і розрахункова частина. Служба експлуатації номерного фонду. Служба безпеки. Організація діяльності готелю “Європа” з обслуговування туристів. Загальна характеристика готелю. Обслуговування туристів у готелів. Служба бронювання. Служба обслуговування. Служба прийому і розрахункова частина. Служба експлуатації номерного фонду. Служба безпеки

Функція контролю у готельно-ресторанному бізнесі. Зміст, види, принципи та процес здійснення контролю на підприємствах готельно-ресторанного бізнесу. Ефективність функції контролю у готельно-ресторанному бізнесі. Сучасні підходи до управління якістю у підприємствах готельного господарства

Функції управління в туризмі та їх особливості. Методи та принципи управління в туризмі та їх особливості. Характеристика туристичного підприємства. Вплив особливостей функцій, методів, та принципів управління на роботу туристичного підприємства

Обслуговування банкетів на прикладі готелю „Турист”. Розміщення меблів. Культура обслуговування. Безпека і екологічністъ при обслуговуванні. Естетика інтер'єра, створення комфортних умов обслуговування. Знання і дотримання персоналом етичних норм і правил обслуговування. Якість послуги як об'єкт керування. Типологія  банкетів та особливості їх обслуговування. Обслуговування банкета-фуршету. Банкет-коктейль. Банкет-чай

Очевидно, что выставки один из основных элементов в этой системе, т.к. благодаря им происходит не только знакомство с новыми товарами, услугами, но и осуществляется обмен опытом, грамотное установление цены на продукцию, проводится политика сбыта и рекламы

Формирование рыночной экономики вызвало живой интерес к формам и методам производственно-коммерческой деятельности, используемым в практике мировых экономических процессов

Міжнародна торгівля послугами - у даний час одержує усе більше значення. Вона відрізняється від торгівлі іншими товарами тим, що останні можуть бути переміщені через кордон, а послуга – тільки як виключення

 

Потенційні ресурси і джерела інвестицій.  Комерційна спроможність інвестиційних проектів. Інвестиції у визначні пам'ятки. Напрямки інвестування в туристичну галузь України

Характеристика історико-культурних ресурсів Кам’янця-Подільска. Археологічні пам’ятки. Архітектурна спадщина Кам'янця Подільського. Природно-рекреаційні ресурси регіону. Туристично-рекреаційна діяльність регіону

Основні поняття та вимоги до формування інтер’єру підприємств готельного господарства, їх основна характеристика. Загальна характеристика комплексу. Основна характеристика інтер’єру готельних комплексів

Стандарти обслуговування та сертифікація послуг як інструменти державного регулювання якості обслуговування, цін та тарифів в системі готельних підприємств. Аналіз якості обслуговування в готелі «Либідь» на основі структуризації функції обслуговування

Загальна політико-економічна характеристика Шрі-Ланки. Cоціально-економічний розвиток Шрі-Ланки. Особливості туристичних ресурсів Шрі-Ланки. Стан розвитку туристичної галузі

Загальна характеристика Азербайджану. Фізико-географічна характеристика країни. Характеристика туристичної галузі Азербайджану: сучасний стан і перспективи розвитку

Характеристика туристичної галузі Київської області: сучасний стан і перспективи розвитку. Природно-рекреаційні та історико-культурні ресурси Київської області. Фізико-географічна характеристика Київської області

Фізико-географічна характеристика та природно-рекреаційний потенціал. Авторські пропозиції щодо створення мережі пізнавальних туристсько-екскурсійних маршрутів. Пам'ятки і пам'ятні місця та їх використання в туризмі. Історія краю

Для забезпечення відтворення основних виробничих фондів важливе значення має вивчення їхнього стану та використання. Стан і використання основних виробничих фондів є важливим фактором підвищення ефективної діяльності підприємства

Організація харчування у готелях – дуже важливий чинник обслуговування відвідувачів готелю, що впливає на кількість відвідувачів та завантаження готелю

Методика планування надходження сировини та продуктів.Організація робочих місць і фактори забезпечення нормальних умов праці.Аналіз технологій надання готельних послуг на прикладіготелю "Оленка"

Туристична характеристика рослинного та тваринного світу країни, її природоохоронних територій.Столиця країни, державні символи, державна та офіційні мови в країні, державні свята.Характеристика туристичних районів та туристичних центрів країни, їх туристичних ресурсів

Типи систем безпеки готельного комплексу.Служба безпеки готельного комплексу.Готельні системи безпеки.Режим роботи підрозділу по забезпеченню безпеки готельного комплексу

Додаткова інформація для туристів.Міжнародний розвиток туризму у світі на сучасному етапі.Адміністративний поділ.Історичні міста Болгарії.Історія Болгарії

Шляхи подальшої інтеграції та перспективи України у світі туристичних послуг. Роль українського туристичного бізнесу на світовому ринку туристичних послуг. Суб’єкти ринка туристичних послуг, специфіка їх цілей та діяльності

Позиціонування та просування нового туру.Вимоги до процесу обслуговування туристів під час подорожі.Оцінка попиту на даний вид подорожей і портрет потенційного клієнта

Сутність та значення матеріально-технічного забезпечення готельного господарства в сучасних умовах. Шляхи економії та раціонального використання матеріальних ресурсів в готельному комплексі