Курсові » Страхування

Сутність та особливості об’єктів та категорій дослідження.Характеристика сучасного стану.Основне джерело коштів на соціальне страхування. Впровадження системи соціального страхування. Аналіз ефекту та ефективності. Узагальнююча оцінка ефективності розвитку. Розробка управлінських рішень за результатами проведеного аналізу.

Загальна характеристика договорів змішаного страхування. Поняття та форма договору змішаного  страхування. Види договорів змішаного страхування. Державна реєстрація договорів змішаного страхування. Припинення та недійсність договору змішаного страхування

Правове забезпечення страхової діяльності. Вплив державної політики і системи регулювання на діяльність страховиків в Україні. Регіональні чинники розвитку страхової діяльності в Україні

Сутність та необхідність страхових резервів. Страхові резерви, їх складові. Сутність, принципи управління страховими резервами

Особове страхування і його місце в системі соціального захисту населення.Перестрахування та проблеми його розвитку в Україні.Страхування автомобільних ризиків.Рекламна робота страхової компанії

Правове регулювання зобов’язань по добровільному страхуванню. Індивідуальне та колективне добровільне страхування від нещасних випадків.Правовий аспект обов`язкового страхування. Страхування життя та пенсій

Теоретичні и правові основи. Види автотранспортних ризиків і умови страхування. Договір страхування і його особливості. Страхування цивільної відповідальності при міжнародних автотранспортних повідомленнях

Припинення та Недійсність договору страхування.Права та обов'язки суб'єктів страхової угоди.Процедура укладання договору страхування.Основні правила страхування.Правила Укладання договору страхування

Перспективи впровадження загальнообов’язкового медичного страхування в Україні. Сутність медичного страхування та визначення його доцільності в Україні. Форми медичного страхування. Форми медичного страхування та їхні організаційні основи

Види договорів обов'язкового страхування цивільної відповідальності та умови виплати страхового відшкодування. Необхідність страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів.Сутність страхування автомобілів

Необхідність соціального захисту населення в умовах ринкової економіки.Соціальний захист населення в системі соціального страхування.Основні напрями реформування системи соціального захисту населення України