Курсові » Політика, політологія

Демократія в глобальному контексті. Демократична традиція в Україні. Елементи демократії в історії України. Проблеми розвитку демократії в сучасній Україні

Впродовж тривалого історичного періоду державу часто ототожнювали з суспільством, політикою, владою

Стосунки України та Канади в 1991 – 1996 рр. Канадсько - українські відносини на початку  ХХІ ст. Співробітництво в галузі охорони здоров`я

Людина як суб’єкт політики. Роль особи як суб’єкта політики. Політична поведінка, основні типи і види. Особа як об’єкт політики. Поняття об’єкта політики.

Теоретико-методологічне визначення політики. Загальна характеристика предмета та об’єкта вивчення політології. Дослідження предмету політики. Як і всяка наука політологія має свій предмет та об'єкт дослідження

Загальні передумови виникнення держави, її ознаки, історичні типи та форми. Передумови виникнення держави, її ознаки та функції. Федеральний чи унітарний устрій держав – моделі майбутнього. Майбутній територіальний устрій України та Росії

Содержание мира политики. Ведущая роль современной зарубежной политики : школа политологов США. Гражданское общество – понятие, структура, функции. Группы интересов  - понятие, структуры, функции и типы. Лоббизм. Политическая школа Франции. Методы и функции политологии

Повноваження народного депутата України. Класифікація повноважень народного депутата України. Організація роботи народних депутатів України. Основи правового статусу народних депутатів України. Організація роботи народного депутата у Верховній Раді України

Теоретико-методологічні аспекти політичного реалізму. Поняття політичного реалізму. Політичний реалізм Г. Моргентау та Р. Арона. Політичний реалізм та створення системи політичної безпеки України

Ідеологія державного будівництва в Україні. Парадигма Української держави. Особливості переходу від авторитаризму до демократії

Проблеми функціонування ООН. Характеристика статуту ООН

 Детальна характеристика форм держави. Складна держава і державоподібні об'єднання. Поняття та елементи форми держави

Дитячі та юнацькі роки. Формування особистості. Участь діяльності в русі соціальної партії. Трудова діяльність. Початок Першої світової війни змінило долю майбутнього дуче. За пропаганду серед народу ідеї участі у війні в жовтні 1914 року Муссоліні був виключений із Соціалістичної партії

Пріорітети вдосконалення організації зв’язків з громадськістю. Основні проблеми зв’язків з громадськістю органів місцевого самоврядування. Використання засобів комунікації в зв'язках з громадськістю. Зв’язки з громадськістю як система сучасних комунікаційних технологій

Загальна характеристика форм і методів діяльності держави. Поняття функцій держави, методи їх здійснення. Форми і методи реалізації функцій держави. Організаційна форма реалізації функцій держави

Механізми вирішення міжнародних спорів а рамках міжнародних організації (ОБСЄ, Рада Європи, ЄС, СНД та ін.).Сучасна система мирних засобів врегулювання міжнародних спорів.Становлення і розвиток принципу мирного розв`язання міжнародних спорів

Компроміс як спосіб розв`язання політичних конфліктів в Україні. Методи розв'язання політичних конфліктів. Компроміс.Основні способи врегулювання конфліктних ситуацій.Теоретичні аспекти дослідження конфлікту

Марксизм як соціально-політичне вчення.Суспільно-політичні концепції праці „Капітал” К. Маркса, їх суть і значення. "Капітал” К.Маркса – фундаментальна праця ХІХ століття

Поняття актів управління в юридичній літературі.Акти управління - форма управлінської діяльності.Класифікація форм управлінської діяльності.Нормативно-правові акти ОВС

Аналіз Закону "Про вибори Президента України" в редакції 2004 року.Виборча система. Закон України "Про вибори народних депутатів України".Поняття про вибори, вибори за конституційним правом

Форми міжнародної торгівлі за специфікою взаємодії суб'єктів. Система показників розвитку міжнародної торгівлі. Форми міжнародної торгівлі за специфікою регулювання

Ідеологія як критерій класифікації сучасних політичних партій в Україні. Характеристика проблеми багатопартійності в Україні. Ідеологічний вимір розвитку сучасних політичних систем

Міжнародне визнання України і встановлення дипломатичних відносин із зарубіжними країнами.Утвердження політичного, економічного і оборонного статусу незалежної України, забезпечення її територіальної цілісності

Статус та організація роботи Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим. Функції Представництва Президента України в Республіці Крим. Історія Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим

Сучасний стан законодавчого забезпечення та перспективи внесення змін до виборів депутатів всіх рівнів. Вибори депутатів сільських та селищних рад. Види виборчих систем. Виборча система України

Теоретико-методологічні аспекти статусу місцевих державних адміністрацій. Особливості взаємодії місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування. Тенденції взаємовідносин між органами місцевого самоврядування та місцевими державними адміністраціями

Статус та організація роботи Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим.Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим, його статус і організація роботи.Історія Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим

Сучасний стан законодавчого забезпечення та перспективи внесення змін до виборів депутатів всіх рівнів.Види виборчих систем. Виборча система України.Вибори депутатів сільських та селищних рад