Курсові » Політична економіка

Державні фінанси є основою економічного життя держави, зростання матеріального добробуту населення. Бюджет як економічна категорія. Бюджетний устрій і бюджетна система України

Загальногосподарські прийоми формування політики. Вихідні механізми законодавчого процесу. Персоналії Коля і Шредера у західно-європейській інтеграції. Очікування в контексті демократичної трансформації України

Теоретико-методологічні засади державного бюджету та бюджетної політики. Бюджетна політика України, її основна риси та елементи. Бюджет і бюджетна політика України в умовах трансформаційної економіки. Бюджетна політика стимулювання економічного зростання та механізми її реалізації

Теоретико-методологічні основи функції держави в економіці. Сутність економічних функцій держави. Основна характеристика функцій держави в перехідній економіці. Поняття та класифікація правових форм реалізації економічної функції державиІ. Економічна функція у системі функцій сучасної держави. Функції держави в економічних системах. Актуальні завдання і функція державного регулювання в реалізації економічної політики. Вдосконалення економічних функцій держави в перехідній економіці     

Державне регулювання розвитку агропромислового комплексу. Структура агропромислового комплексу і сутність аграрної політики держави у період становлення ринкових відносин. Макроекономічне планування розвитку галузей АПК. Вимоги ВОТ до державного регулювання регіонального ринку сільськогосподарської продукції України

Становлення системи валютного регулювання в Україні. Класифікація і характеристика методів валютного регулювання. Формування і управління золотовалютним резервом України. Регулювання Національним банком України поточних валютних операцій та операцій пов`язаних з рухом капіталу

Власність як економічна категорія.Власність у системі економічних відносин. Особливості приватнокапіталістичної власності. Необхідність різноманітних форм власності та їх сучасний стан

Організація розрахунків із централізованими бюджетними та позабюджетними фондами. одель банківської системи. Банківська система України. Економічні потреби, виробничі можливості суспільства. Економічні інтереси

Теоретико-методологічні аспекти функціонування профспілок в Україні. Напрями участі профспілок у функціонуванні громадянського суспільства. Шляхи та перспективи розвитку профспілкового руху в Україні

Значення праць М.А. Балудянського у еволюції методології історії політичної економії. Питання методології історії політичної економії у працях українських учених

Особливості ринкової пропозиції. Ціна й обсяг пропозиції товарів. Приклад розрахунку рівноважної ціни на умовному ринку. Податок і рівноважна ринкова ціна. Поняття «ринкова рівновага» та основні постулати теорії рівноваги. Основні методи формування ринкових цін. Проблеми ринкової рівноваги та шляхи їх вирішення

Політика в різних секторах економіки. Правове середовище європейського бізнесу. Засади промислової політики. Виклики європейській промисловості. Єдиний ринок та промислова політика. Конкурентність європейської промисловості

Напрями та механізми реформування державної власності в Україні. Теоретико-методологічні основи аналізу державного сектора економіки. Теоретико-методологічні аспекти поняття державної власності

Шляхи формування антимонопольної політики в Україні. Застосування іноземного досвіду у формуванні антимонопольної політики України. Характеристика антимонопольної політики в Україні

Глобальна система та регіональні підсистеми міжнародних відносин.Проблема перебудови міжнародних відносин після першої світової війни Версальсько-Вашингтонська система.Особливості формування сучасної міжнародної системи

Теоретичні та нормативно-правові проблеми визначення і дослідження феномена тероризму.Державна політика протидії тероризму, як фактор забезпечення національної безпеки України.Загальнодержавна антитерористична система та правова основа боротьби з тероризмом в Україні

Досвід зарубіжних країн для України. Приватизація у країнах світу із сталими ринковими відносинами.Аналіз діяльності акціонерних товариств в Україні.Проблеми роздержавлення та приватизації в Україні