Курсові » Мікроекономіка

Теорія ігор — теорія математичних моделей прийняття оптимальних рішень в умовах конфлікту. Сутність теорії ігор та її види в умовах олігополістичного ринку. Особливості застосування конкуруючої стратегії у практиці ціноутворення фірми-олігополіста. Напрямки вдосконалення ціноутворення в умовах олігополії

Аналіз ефективності державної політики підтримки малого та середнього підприємництва в Україні. Аналіз ефективності політики держави в аграрній сфері. Роль держави в сучасних перехідних економіках. Досвід державної підтримки сільськогосподарського виробника

Аналіз ефективності державної політики підтримки малого та середнього підприємництва в Україні. Вплив державної податкової політики на діяльність фірм. Напрямки державного регулювання мікроекономічних процесів в країнах перехідної економіки

Аналіз монопсолістичного ринку праці в Україні (зробити аналіз по регіонах). Наслідки монополізації ринків ресурсів та її державне регулювання. Особливості монополії на ринку капіталу. Монополія на ринку праці. Роль профспілок на ринку праці. Загальноекономічний зміст монополії на ринках ресурсів