Курсові » Маркетинг

Канали розподілу. Функції каналів розподілу. Характеристики каналів розподілу. Прямі і непрямі канали розподілу. Вертикальні системи збуту. Електронні канали розподілу. Управління каналами. Ефективність стратегії охоплення ринку.

Формування ринкової економіки викликало жвавий інтерес до форм і методів виробничо-комерційної діяльності, використовуваним у практиці світових економічних процесів

Независимо от того, ищутся ли инвесторы, необходимо иметь план по маркетингу

Зміст та цілі товарної політики. Товарні марки: роль, вибір, класифікація, застосування. Функції та проблеми використання упаковки. Сервісне обслуговування. Маркетингова товарна політика — комплекс заходів, за яких один або кілька товарів використовуються як основні інструменти виробничо-збутової діяльності фірми

Маркетинг – це діяльність спрямована на створення попиту і досягнення цілей підприємства через максимальне задоволення потреб споживачів. Комплекс маркетингу складається з декількох елементів ,один з яких, ціна, буде розглядатися в даній курсовій роботі

Маркетинг в управлінні зовнішньоекономічною діяльністю підприємства. Суть міжнародного маркетингу. Структура  та процес планування стратегії фірми на зовнішньому ринку.  Стратегічна маркетингова програма фірми. Особливості стратегії росту малих, значних і середніх фірм

Теоретико-методологічні аспекти управління маркетингом як системою. Концепції управління маркетингом: суть, принципи, види.  Аналіз управління маркетингом на підприємстві ВАТ «Поліграфіст-ЛТД»

Обґрунтування заходів і розрахунок бюджету по удосконалюванню управління маркетинговою діяльністю ТОВ „ЛОГІКОН”. Удосконалення маркетингової стратегії ТОВ „ЛОГІКОН” та підвищення її ефективності. Стандартизація та сертифікація якості продукції

Удосконалення маркетингової стратегії ТОВ „ЛОГІКОН” та підвищення її ефективності.Аналіз фінансово-господарської та маркетингової діяльності ТОВ „ЛОГІКОН”.Стандартизація та сертифікація якості продукції