Курсові » Макроекономіка

Сутність і показники споживання як складової ВВП. Концепції споживання. Класична та неокласична теорія споживання. Кейнсіанська теорія споживання. Теорія життєвого циклу Ф.Модільяні і теорія перманентного доходу М.Фрідмена. Аналіз споживання в Україні та шляхи вдосконалення. Аналіз споживання в Україні. Шляхи вдосконалення споживання

Вплив заробітної плати на мотивацію трудової діяльності: теоретичні й прикладні аспекти. Оплата праці в мотиваційній системі сучасного підприємства. Реформа системи оплати праці - шлях до зростання доходів трудівників

Рівень безробіття та вплив на економіку. Проблеми зайнятості та їх вирішення.  Заходи активної політики зайнятості, які використовувались у різних країнах в різні історичні періоди

Історія розвитку макроекономічної теорії та її сучасний стан. Історія становлення макроекономіки як науки. Розвиток макроекономіки в сучасному світі. Об'єктивна необхідність та можливість дослідження макроекономіки як окремої дисципліни

Сукупна пропозиція. Крива сукупної пропозиції та її переміщення. Сукупний попит. Крива сукупного попиту та її переміщення. Загальна ринкова рівновага досягається в результаті подолання незбалансованості окремих, але взаємозалежних ринків

Вплив теорії паритету купівельної спроможності на формування валютного курсу.Стратегія дерегуляції валютного ринку та її вплив на поведінку валютного курсу.Макроекономічні та світогосподарські умови формування валютного курсу

Застосування моделі макроекономічної рівноваги.Кейнсіанська теорія макроекономічної рівноваги.Класична теорія макроекономічної рівноваги