Курсові » Літературa

Лінгвокультурні характеристики англійського жарту. Гумористичне спілкування та його ознаки. Англійський гумор як лінгвокультурне явище. Лінгвокультурні ознаки англійського мінімального гумористичного тексту. Гумор у фонетиці. Гумор у словотворенні. Гумор у граматиці. Жарти у правописі. Лакунарність мінімального гумористичного тексту.

Первоначально “Евгений Онегин” мыслился автором в виде сатирического противопоставления светского общества и светского героя высокому авторскому идеалу, что и находит свое воплощение в первой главе

Педагогічні ідеї В.О.Сухомлинського як концептуальна основа особистісно-орієнтованого підходу. Основні положення у системі поглядів В.О.Сухомлинського. Моральне виховання дітей у поглядах В.О.Сухомлинського. Актуалізація ідей В.О.Сухомлинського у підготовці майбутніх вчителів

Літературна та політична діяльність Василя Доманицького. Громадська і публіцистична діяльність. Доманицький В. і кооперативні видавництва Наддніпрянської України. Іван Франко і Василь Доманицький

Редагування та редакторська діяльність. Об'єкт і предмет редагування. Літературна премія імені Богдана-Ігоря Антонича “Привітання життя”. Україномовні видавництва

Якісні особливості тексту, психолінгвістичні та соціолінгвістичні норми. Оформлення елементів видання. Оцінне редагування тексту

Шекспір - драматург епохи Відродження. Шекспір як людина і автор. Трагедія Шекспіра "Гамлет, принц датський". Гамлет” – трагедія доби Відродження. Художні  засоби у драмі „Гамлет” Шекспіра

Михайло Петрович Драгоманов:  віхи життя. Михайло Драгоманов – публіцист, редактор і політичний письменник. Творча спадщина М. Драгоманова: погляд сучасників

Теоретико-методологічні аспекти визначення бібліографії. Трактування бібліографії у XX столітті. Термінологічна праця в галузі бібліографознавства. Розвиток видавничої та книготорговельної бібліографії в другій половині ХХ століття

Работа редактора над рекламными изданиями.Специфика редактирования телевизионных и радиотекстов.Определение, его виды и признаки. Редактирование определений.Информационное описание и его признаки. Обработка информационных описаний

Микола Гоголь: незбагненна душа. М.Гоголь в українському культурному процесі. Українська стихія у творчості М.Гоголя

Вивчення поезії в 11 класі (розробка уроку за новою програмою).Методичні засади вивчення лірики Бориса Олійника у середній школі.Глибокий інтеліктуалізм філософського осмислення загальнолюдських проблем у віршах "Стою на землі", "Хлібові", "Говорили-балакали дві верби за селом"

Восприятие писателями города Петербурга с основания до начала ХІХ века.Образ Петербурга в литературе XIX века.Восприятие Петербурга в новейшее время.Литераторы о Петербурге в начале ХХ века

Прогресивні методи поповнення бібліотечних фондів.Характеристика фондів та джерел поповнення Державної науково-педагогічна бібліотеки України імені В.О. Сухомлинського. Теоретико-метологічні проблеми поповнення бібліотечних фондів

Інтернет-ресурси як джерело формування бібліотечних фондів. Використання зарубіжного досвіду щодо комплектування бібліотечних фондів Інтернет-ресурсами. Шляхи вдосконалення та подальшого розвитку використання Інтернет у формуванні фондів бібліотек

Управління асортиментною політикою на основі стратегій зростання та життєвого циклу видавничої продукції.Аналіз основних тенденцій розвитку торгівлі книгою в Україні та дослідження зарубіжного досвіду

Прогресивні методи поповнення бібліотечних фондів.Характеристика фондів та джерел поповнення Державної науково-педагогічна бібліотеки України імені В.О. Сухомлинського. Теоретико-метологічні проблеми поповнення бібліотечних фондів

Інтернет-ресурси як джерело формування бібліотечних фондів.Інноваційні методи поповнення та формування фондів бібліотек електронними та Інтернет-ресурсами.Шляхи вдосконалення та подальшого розвитку використання Інтернет у формуванні фондів бібліотек