Курсові » Культурологія та мистецтво

Введение, определение цели и задачи работы, краткий обзор литературы по теме исследования. Любовная лирика Анны Ахматовой позднего периода

Бахчисарай. Новий світ. Судак. Фуна. Чуфут-Кале. Феодосія, генуезька фортеця Кафа. Севастополь. Старий Крим та вірменський монастир Сурб-Хач. Ливадійський палац-музей. Бахчисарайський палац-музей

Поняття літературної мови. Норми літературної мови. Порушення літературних норм. Культура мова - загальна культура людини

Основні напрями науково-видавничої діяльності Національної бібліотеки України імені В.Вернадського. Національна бібліотека України ім. Вернадського як головний науково-інформаційний центр держави. Розвиток мережевих інформаційних ресурсів

Сучасний стан інформаційно-технічного забезпечення галузі культури в Україні. Сучасний стан і головні проблеми наукового забезпечення розвитку культури. Напрямки вдосконалення та перспективи інформаційно-технічного забезпечення закладів культури

Культура і людина в контексті соціально-економічного розвитку суспільства. Культура як соціальний феномен. Концепція розвитку людського потенціалу. Культурна політика для України: стратегічний вибір

Деякі проблеми та особливості етногенезу українського народу. Українська мова як інструмент реанімації національної свідомості. Оцінка сучасного стану реалізації статусу української мови як державної

Основні етапи розвитку мистецтва стародавнього Китаю. Періодизація етапів розвитку культури Стародавнього Китаю. Розвиток науки стародавнього Китаю. Голковколювання та припікання в китайській медицині

Теоретико-методологічні аспекти давніх міфів та міфології. Загальна проблематика міфу. Дослідження впливу міфів на соціально-культурну діяльність

Культурно-дозвільна активність і матеріальна диференціація населення України. Теоретико-методологічні аспекти дозвіллєвої культури

Соціально-побутові казки, анекдоти та небилиці. Культово-анімістичні (міфологічні) казки. Звіриний епос. Художньо-стильові особливості казкового епосу

Теоретико-методологічні аспекти оформлення книги. Оформлення літературних видань кінця XVI — середини XVII ст. Основні деталі книги як виду поліграфічної продукції

Поняття історико-культурного заповідника. Класифікація історико-культурних заповідників. Історико-культурні заповідні території (місця). Удосконалення правової бази пам'яткоохоронної справи. Історико-культурні заповідники в сучасній Україні

Микола Гоголь: незбагненна душа. М.Гоголь в українському культурному процесі. Образ України у творчості Миколи Гоголя. Українська стихія у творчості М.Гоголя. Біографічні дані М.Гоголя

Соціально-побутові казки, анекдоти та небилиці. Культово-анімістичні (міфологічні) казки. Звіриний епос. Художньо-стильові особливості казкового епосу

Основні деталі книги як виду поліграфічної продукції. Оформлення літературних видань кінця XVI — середини XVII ст. Історія оформлення літературних видань на Україні. Книжковий декор та художнє оформлення книги. Специфіка орнаментального мистецтва

Історико-культурні заповідники в сучасній Україні. Діяльність історико-культурних заповідників. Класифікація історико-культурних заповідників. Теоретико-методологічні аспекти поняття історико-культурних заповідників

Організаційна культура державної служби й імідж державних службовців міністерства культури. Психологічні передумови створення позитивного іміджу керівника-державного службовця. Питання іміджу в державному управлінні

Життєві цінності населення України. Культурна трансформація українського суспільства. Трансформація соціальної структури українського суспільства. Соціальна структура суспільства: основні види та елементи

Використання можливостей Internet при комплектуванні фондів Донецької дитячої бібліотеки. Специфіка і джерела комплектування дитячої бібліотеки та критерії відбору документів. Особливості формування фонду бібліотеки у сучасних соціально-економічних умовах

Сучасний стан соціально-культурних проблем сільської молоді. Пропозиції вирішення соціально-культурних проблем сільської молоді в Полтавській області на перспективу. Шляхи покращення життя дітей та підлітків, які проживають у сільській місцевості

Розробка уроків образотворчого мистецтва з живопису. 2 клас.Вид тематичного малювання на теми пейзажної лірики.Традиції пейзажного живопису.Історія пейзажного живопису

Практична частина. Розробка соціального проекту в соціально – культурній сфері.Теоретичні аспекти дослідження культурного життя суспільства і культурного спілкування.Культурне життя суспільства

Педагогічна, літературна, наукова та громадська діяльність Бориса Грінченка.Шахтарська тематика в творчості Бориса Грінченка.Борис Грінченко - безкомпромісний лицар національної ідеї

Жан Бодрийяр - культуролог и философ-постмодернист.Мир Джорджа Оруэлла и Олдоса Хаксли.Теории влияния массовой коммуникации на общество. Проблема влияния массовой коммуникации на жизнь человека

Роль засобів масової інформації по активізації культурного життя. Оптимізація шляхів активного включення населення в культурне життя суспільства. Проблеми організації культурного життя в сучасному українському суспільстві.Культурне життя, як суспільний феномен

Філософсько-естетичні уроки «Одіссеї».Історизм і міфи Гомерового епосу.Життя і творчість Гомера: дискусії в гомерознавстві.Грецька поезія, найдавніша в Європі, ще в далекій від нашого часу глибині віків дала людству дві героїчні епопеїнеперевершеної краси і величі

Культура як позагенетичний механізм соціальної пам`яті народу.Українські вербальні символи в контексті національно-культурної самоідентифікації.Мова як символічний код національно-культурної самоідентифікації

Особливості розвитку літератури України XVII – XVIIІ ст. Поява нових жанрів. Київська Русь – якісно новий етап розвитку слов’янської культури (шлях від язичництва до християнства)

Напрями поліпшення організації дозвілля дітей в закладахкультури.Організація дозвіллєвої роботи в клубних закладах.Організація дозвілля дітей в закладах культури

Формування образу М.С.Грушевського в масовій свідомості сучасного українського суспільства. Еволюція поглядів М.Грушевського на українську державу. М. Грушевський та його місце в українській історичній науці

Діяльність закладів культури в організації дозвілля дітей. Напрями поліпшення організації дозвілля дітей в закладах культури. Принципи організації вільного часу підростаючого покоління

Японська гендерна культура та положення гейші в Японії.Місце японської жінки у суспільстві та родині.Образ гейші у культурі Японії

Формування образу М.С.Грушевського в масовій свідомості сучасного українського суспільства.Михайло Сергійович Грушевський - видатний український державний діяч.Еволюція поглядів М.Грушевського на українську державу