Курсові » Історія України

Тема має важливе наукове методологічне значення, отримуючи як основне завдання описання, вивчення, пояснення і співставлення реформ 60 - 70-х років ХІХ століття, які були проведені в Російській імперії (і в Україні) і мали досить велике значення для населення тогочасної України

Розробка та прийняття Конституції. Головні положення Основного закону радянської держави

Причини та початок Національної визвольної війни. Подальше розгорнення Національної визвольної війни. Зборівський мир. Білоцерківська угода

Іван Мазепа до гетьманства. Обрання гетьманом та внутрішня політика I.C.Мазепи. Іван Мазепа як будівничий української культури. Культурна спадщина І.Мазепи

Початок Українсько-Московської війни.Причини та початок Українсько-Московської війни.Повстання пушкарівців.Зближення з Польщею.Закінчення Українсько-Московської війни та її наслідки.Хід воєнних подій у 1658-1659 роках

Гетьман Мазепа і великостаршинська опозиція в кінці XVII ст.Обрання гетьманом та внутрішня політика I.C.Мазепи.Іван Мазепа – гетьман України.Зовнішня політика після 1700 року

Знаки-символи трипільських орнаментів і символи-образи українських обрядових пісень.Родові знаки та символи, емблеми земель України.Характерні особливості найдавніших знаків-символів в Україні

Становище селянства краю під гнітом першої Речі Посполитої.Опришківський рух під проводом Олекси Довбуша з огляду на реальні історичні факти.Наростання опришківського руху в кінці ХVІІ століття

Зміни в державному устрої та праві. Революція 1905-1907 років та її вплив на державно-правовий розвиток українських земель

Конституційний процес. Конституція України 1996 р. Судова реформа. Реформування законодавства. Розвиток окремих галузей права