Курсові » Етика, естетика

Принцип гуманізму: сутність і специфіка вияву в праві і діяльності юриста. Гуманізм як моральний критерій права. Принцип законності і його моральний зміст. Законність та морально-правова позиція адвоката. Походження моралі та її історичні типи. Моральні риси української національної культури

Теоретико-методологічні аспекти дипломатичних прийомів. Дипломатичні та офіційні прийоми, їх особливості. Ділова культура та діловий етикет на дипломатичних прийомах

Соціальна відповідальність як добровільна реакція на соціальні проблеми суспільства з боку організації. Етика та етикет у ділових міжнародних відносинах бізнесменів. Підходи українських компаній з забезпечення етичної поведінки. Етичні норми у взаємовідносинах із діловими партнерами, конкурентами