Курсові » Екологія

Сучасні екологічні проблеми, що постають перед суспільством. Викиди в атмосферу. Спустелювання. Екологічний моніторинг. Міжнародні економічні аспекти вирішення екологічних проблем. Оцінка сучасної екологічної ситуації у світі. Діалектика взаємодії суспільства з навколишнім середовищем. Суперечливість сучасного природокористування. Генезис екологічної кризи. Діяльність ООН щодо поліпшення екологічної ситуації у світі.

Вплив шкідливих речовин на організм людини. Санітарні норми. Важкі метали та їх вплив на організм людини. Водні  ресурси. Забруднення геологічного середовища кадмієм. Атмосферне повітря.

Целюлозно-паперова промисловість. Біохімія води як перспективний науковий напрямок. Використання вищих водних рослин в практиці очистки стічних вод та поверхневого стоку. Очищення стічних вод від целюлозно-паперового виробництва

Територіальна структура рекреаційного комплексу України. Функціональна структура рекреаційної системи Південного Криму. Рекреаційні ресурси Волинського регіону

Шляхи усунення недоліків системи законодавства, що регулює інститут екологічного страхування.Правове забезпечення інституту екологічного страхування у законодавстві України.Оцінка діючих норм в сфері екологічного страхування, як ефективних