Курсові » Документознавство, діловодство

Поняття експертизи цінності документів та  її завдання. Формування національного  архівного фонду. Принципи  експертизи  і критерії цінності документів. Організація і методика  експертизи  цінності  документів та оформлення її результатів. Діяльність експертних комісій

Важливою галуззю діяльності суспільства є ділова сфера, яка полягає у встановленні партнерських контактів між закладами, підприємствами, установами, державами, а також у налагоджуванні приватних стосунків між людьми

Архівознавство як наукова система і навчальна дисципліна. Предмет, об'єкт і методи архівознавства.Зв'язок архівознавства з іншими науками та навчальними дисциплінами

Документ і документаційне забезпечення управління ділових нарад. Вдосконалення документаційного забезпечення при проведенні ділових нарад та переговорів

Теоретично-методологічні аспекти документування в установах. Організація документування в господарських товариствах на прикладі банківської установи. Основні форми документів, що використовуються в господарських товариствах

Історія розвитку та виникнення управлінського документознавства. Шляхи розвитку та вдосконалення документознавства та діловодства. Розвиток ділового документознавства в Радянській Україні

Теоретико-методологічні аспекти використання офіційно-ділового стилю.Критерії виділення та специфіка дипломатичного підстилю офіційно-ділового стилю.Офіційно-діловий стиль — мова ділових паперів

Правила внутрішнього трудового розпорядку.Положення про структурний підрозділ.Протокол.Автобіографія