Курсові » Банківська і біржова справа

Банківський рахунок. Порядок відкриття рахунків у банках. Факторинг. Розрахунки. Безготівкові розрахунки. Готівкові розрахунки та обіг готівки

Сутність споживчого кредиту та його види. Товарний споживчий кредит. Грошовий споживчий кредит. Нові види грошових споживчих позик. Специфіка банківської роботи зі споживчим кредитом

Депозити до запитання юридичних і фізичних осіб. Необхідність ефективного формування банківських ресурсів. Рефінансування Національним банком України комерційних банків. Оптимізація обсягів і структури банківських ресурсів для досягнення фінансової стійкості банку

Теоретико-методологічні аспекти документації комерційних банків. Організація документообігу в комерційних банках. Автоматизація діловодства у банківських установах

Імідж як явище та його основні складові. Стратегія та тактика побудови іміджу організації. Поняття корпоративного іміджу та його основні складові

Місце НБУ в банківський системі України. Структурна будова НБУ, принцип централізації з вертикальним підпорядкуванням

Сутність, структура, функції, закономірності виникнення і функціонування ринку цінних паперів. Принципи становлення та розвитку фондового ринку

Розвиток банківської системи України. Види і функції комерційних банків та Національного банку України

Особливості ринку цінних паперів в Україні. Методика оцінювання та аналізу цінних паперів. Характеристика цінних паперів. Інструментарій фондового ринку. Теоретичні основи ринку цінних паперів

Організаційно-правові форми підприємств. Класифікація підприємств. Підприємство та його головні ознаки. Правовий статус підприємства. Основні поняття та ознаки підприємства

Напрями вдосконалення фондового ринку в Україні. Сутність, структура, функції, закономірності виникнення і функціонування ринку цінних паперів. Сучасний стан, тенденції та закономірності розвитку вітчизняного фондового ринку. Шляхи та напрями формування розвитку фондового ринку України

Види і функції комерційних банків та Національного банку України.  Функції Національного банку України. Структура банківської системи України. Розвиток банківської системи України. Основні функції комерційних банків

Особливості ринку цінних паперів в Україні. Методика оцінювання та аналізу цінних паперів. Характеристика цінних паперів. Інструментарій фондового ринку. Теоретичні основи ринку цінних паперів

Особливості ринку цінних паперів в Україні. Методика оцінювання та аналізу цінних паперів. Інструментарій фондового ринку. Теоретичні основи ринку цінних паперів. Характеристика цінних паперів

Поняття, призначення та класифікація комерційних банків.Походження та розвиток комерційних банків.Функції комерційних банків.Операції комерційних банків

Мета і особливості здійснення біржових операцій.Товарна біржа і характеристика біржових угод.Роль і функції товарної біржі в ринковій економіці.Поняття й форми біржової торгівлі. Правила біржової торгівлі

Історіко-правовий нарис формування кримінального законодавства про затримання злочинця.Інститут затримання злочинця у системі обставин, які виключають злочинні вчинки.

Цілі бухгалтерського обліку у комерційному банкута облікова інформація.Облік власного капіталу банку.Аналіз достатності капіталу за системою "CAMEL"

Регулювання циклічного розвитку або антикризова політика держави.Динаміка економічних показників в період розвитку ринкових відношень.Принципи формування стабілізаційної політики держави 1999-2002 років

Методичні підходи до аналізу рентабельності банку. Напрямки та показники аналізу. Нормативна та інформаційна база аналізу рентабельності банку. Шляхи покращення рентабельності комерційного банку

Ризик – менеджмент, як засіб підвищення ефективності біржової та брокерської діяльності.Особливості застосування біржових інструментів хеджування ризиків.Теоретико-методичні аспекти ризиків в біржовій діяльності

Дослідження механізму інтеграції національного валютного ринку до світового валютного ринку.Міжнародний валютний ринок й основні світові валюти.Теоретико-методологічна аспекти функціонування валютного ринку

Карточки обслуживающие кредитные операции, основные функции.Оценка эффективности операции с кредитами и карточками.Сущность кредитных карточек их виды.Пути развития операций с кредитными карточками

Оцінки ефективності валютно-курсової політики НБУ.Визначення та формування грошово-кредитної політики.Реалізація НБУ грошово-кредитної політики.НБУ провідник грошово-кредитної політики