Дипломні » Інше

Загальна характеристика жанрів сучасної преси. Жанри і жанроутворення. Ступінь наукової розробки проблеми. Система аналітичних жанрів. Новації у жанроутворенні. Стаття, її різновиди

Сучасний репортаж у пресі: його різновиди.Жанри і жанроутворення. Ступінь наукової розробки проблеми.Інформаційні жанри. Особливості розвитку

Захист честі, гідності та ділової репутації фізичних та юридичних осіб, як один з найголовніших інститутів цивільного права.Правове регулювання порядку відшкодування моральної шкоди та право на спростування відомостей, що порочать честь, гідність та ділову репутацію.Проблеми відшкодування моральної шкоди