Дипломні » Фінанси

Рыночная экономика в Украине набирает все большую силу. Вместе с ней набирает силу и конкуренция как основной механизм регулирования хозяйственного процесса. Конкурентоспособность любому хозяйствующему субъекту может обеспечить только правильное управление движением финансовых ресурсов и капитала, находящихся в его распоряжении

Особливе місце серед галузей, що складають господарюючі комплекси територій, займає комунальне господарство. У нових соціально-економічних умовах воно не може залишатися незмінним. Під час реформування економіки та урізноманітнення форм власності держава втрачає монополію на надання комунальних послуг. Одночасно зменшується обсяг контрольованих державою засобів виробництва, що зменшує фінансові можливості держави

Місце і роль ринку цінних паперів у сучасній ринковій економіці. Ринок цінних паперів в ринковій економіці. Державне регулювання ринку цінних паперів. Структура ринку цінних паперів та механізм його функціонування