Дипломні » Документознавство, діловодство

Визначення бібліографії. Виникнення та початковий період розвитку бібліографічної діяльності. Термін „бібліографія” та історичний розвиток його значень до початку ХХ століття. Трактування бібліографії у ХХ столітті. Термінологічна праця в галузі бібліографознавства. Становлення національної бібліографії України. Зародження та розвиток наукової бібліографії. Бібліографічна діяльність в першій половині ХХ століття. Розвиток видавничої та книготорговельної бібліографії в 60-80-ті роки ХХ століття. Діяльність НПБУ в галузі національної бібліографії за період 1990-2000 роки. Вагомий внесок в українську бібліографію. Українське бібліографознавство – шлях в ХХІ століття.