Дипломні » Бухгалтерський облік

Облік розрахунків з підзвітними особами. Завдання обліку, загальні положення. Документування  розрахунків  з підзвітними особами.  Облікові регістри. Синтетичний і аналітичний облік. Створення документів з допомогою ПЕОМ. Передові методи створення бухгалтерських документів на ПК.  Посвідчення на відрядження.  Авансовий звіт

Процес переходу економіки України на ринкові відносини відбувається у складних умовах спаду виробництва та інформації, що негативно впливає на фінанси підприємств, спрямовує їх на вирішення сьогоденних завдань виживання, робить неможливим зміцнення фінансової бази на скільки-небудь віддалену перспективу

Характеристика  вихідної  інформації. Шляхи вдосконалення обліку грошових коштів. Економіко-правовий аналіз  нормативної бази з  обліку грошових коштів

Економічна сутність та трактування поняття „товарні запаси”.  Порівняльна характеристика національних та міжнародних стандартів з обліку товарних запасів. Організація і ведення   бухгалтерського обліку товарних запасів на підприємстві „Спецвисотмонтажбуд”